Епруветки за хематология с EDTA K2 - 3 мл

Епруветки за хематология с EDTA K2 - 3 мл