Съдова PLUG система

Устройство за оклузия на съдове с керамично покритие