Доставящи системи за оклудери

Комбинация от дълго дезиле и водещ катетър с управляем връх.