Полимеразна верижна реакция в реално време (Real-time PCR)

Техническа спецификация:

Технология основана на Peltier и оптични влакна

Ново правотоково захранване

Подобрена еднородност, стабилност и точност, чрез използване на захранване с постоянен ток

Модернизиран многоточков модул за температурен контрол

По-равномерно загряване на блока с пробите