Автоматичен хистокинет, YD-12Р (YD-12P, YD-12P1.2, YD-12P2)

Техническа спецификация:

Най-новата висока технология и управление през сензорен екран. Нов тип нагряващ материал осигуряващ малък обем и по-леко тегло..

Предпазва тъканите от увреждане, автоматично проследява обратната връзка, премахва някои натрупващи се грешки, работи надеждно.

Могат да се залагат две програми и да се избира измежду тях в зависимост от тъканите.

Ако захранването прекъсне ненадейно, след възстановяването му машината започва работа и коригира настъпили грешки.

LCD екран запо-лесна комуникация. Стерилизиращата система може да пречиства, стерилизира и отработва вредния въздух, който се получава по време на изпарение на реактивите.