Автоматичен хистокинет, YD-12G

Техническа спецификация:

Автоматичен и високо интелигентен, самостоятелно преценява нужното време и автоматично разрешава възникнали малки проблеми. Предпазва тъканите от увреждане, автоматично проследява обратната връзка, премахва някои натрупващи се грешки, работи надеждно.

Могат да се залагат две програми и да се избира измежду тях в зависимост от тъканите.

Ако захранването прекъсне ненадейно, след възстановяването му машината започва работа и коригира настъпили грешки.

LCD екран за по-лесна комуникация. Стерилизиращата система може да пречиства, стерилизира и отработва вредния въздух, който се получава по време на изпарение на реактивите.