Автоматичен хистокинет KD-TS3B

Техническа спецификация:

Компактен, настолен и линеен тип хистокинет.

Уникалният линеен дизайн предлага надеждна техника на малко пространство в лабораторията. Включва 12 контейнера, 9 за реактиви и 3 за парафин, може да обработва 100 проби едновременно.

Покритието е елегантно с плавни линии и е покрито с APS инженерна пластмаса с висока плътност, антикорозионна функция и лесно се почиства.

20 програми, сензорен LCD екран, интерфейс тип „диалог човек-машина”, бърза детекция при ненормална ситуация за подсигуряване, че всяка операция може да бъде означена (онлайн помощ), в това време анимация показва настоящият работен процес ясно.

Приятелска към природата вътрешно циркулираща система за почистване на въздуха, която абсорбира, премахва и разлага токсичните и вредни газове.

Произволното задаване на времето за старт и автоматичното показване на крайното време осигуряват завършване на операцията в предвидим срок.

Времето за оттичане на течността може да варира от 10 до 60сек. Преди да смени станцията кошницата преминава в най-горна позиция за да се оттече и остатъчния реактив да не замърси останалите реактиви в другите станции.

От 0 до 6 пъти на минута регулируемо време на разбъркване (0 означава без разбъркване), така се осигурява равномерно и пълноценно потапяне на всички тъкани.

При спиране на захранването, може да бъде зададена една предпазваща станция от №1 до №7.

Самоконтролиращ се вентилатор, който стартира автоматично при издигане на кошницата нагоре. При слизане на кошницата надолу вентилаторът работи по 10 сек на минута.

Самоконтролираща се осветителна лампа стартираща при програмирането. При натискане на произволен бутон тя се включва и работи 2 минути докато апарата работи.

Вътрешно нагряване без вода. Висока прецизност при управлението.

Енергийно ефективна верига за управление. Самозащита при спиране на захранването. Екрана продължава да е осветен и панела за управление показва замозащитната ситуация при спиране на захранването. Времето за работа след спиране на захранването е над 30 часа.