Център за включване в парафин, YD-6L

Техническа спецификация

Най-новата висока технология и нов тип нагряващ материал. Сензорен екран за управление на апарата.

Апаратът се състои от център за включване на проби от тъкани в парафин и охладителна плоча. Като разположението на двете може да бъде променяно.

Автоматична система за контрол на процесите, задаваща началният час и температурата за всеки ден и стартираща на базата на това задание.

Специален наноматериал нагрява бързо и равномерно. LCD екран, показващ температурата на парафиновата вана, термостатичната вана и парафиновият разпръсквач.

Индуктивна челна лампа и метален превключвател, който може да се докосва с пинсети и нож за да се контролира парафина.

Глинен съд с голям обем и многостепенна система за защита на сигурността.

6 нагряващи отвора за пинсети