Център за включване в парафин, YD-6D

Техническа спецификация

Апаратът се състои от център за включване на проби от тъкани в парафин и охладителна плоча. Като разположението на двете може да бъде променяно.

LCD екран, показващ температурата на парафиновата вана, термостатичната вана и парафиновият разпръсквач.

Автоматична система за контрол на процесите, задаваща началният час и температурата за всеки ден и стартираща на базата на това задание.

Глинен съд с голям обем и многостепенна система за защита на сигурността.