Ротационен микротом KD-2268

Ротационният микротом KD-2268 е новоразработен модел, проектиран в съответствие със съвременните хистопатологични научни практики.

Апарата има професионален дизайн, сигурна конструкция, голяма точност и стабилни работни характеристики.


Техническа спецификация


Висока прецизност и стабилност, осигуряваща точна възпроизводимост на качеството на срезите.

Универсална щипка за касети или стандартна щипка за обекти.

Колелото може да бъде заключвано във всяка позиция или най-високата позиция. Двойната контролна система за предпазване от инциденти е сигурна и надеждна.

Гладко въртящо се колело.

Ретракцията на пробата, която може лесно да се изключва и включва, както при зачистване така и при срязване.

Подаваща система с ръкохватка тип колело за бързо придвижване на пробата до желаната позиция.

Прецизна ориентационна система с точна нулева позиция

Лесно видим предпазител на ножа в червен цвят

Държача на ножа може лесно да се изважда настрани.

Просторна, вградена тава за отпадъчните срезове.