Обикновен комплект за фазов контраст МА40

Обикновен комплект за фазов контраст МА40

Комплекта се състои от Фазово контрастни обективи 10Х, 40ХR, 100ХR със съответните диафрагми, които са прикачени към Abbe кондензаторните лещи.

Изисква се пренастройка на кондензатора за да съвпадне със обектива всеки път когато се променя увеличението.

Включва зелен филтър и Центриращ телескопичен окуляр за изравняване на кондензатора.