Бинокулярен микроскоп Premiere MIS-6000

Микроскоп тип „безкраен план” за ежедневна интензивна употреба в областта на биологията, хистологията, патологията и медицинската химия.

Изключителните характеристики на дизайна включват:

съвременно ергономично тяло,

широка механична масичка с възможност за поставяне на 2 стъкла

монтиран отпред кондензатор за по-лесна смяна на лампата

Обективите и окулярите предлагат по-добро наблюдение с широкото 22 mm зрително поле

Осигурена висока яснота и интезитет на изображението с помоща на осветителната система с висок интензитет и Оптична система за корекция на цвета (ICS)