Автоматичен хематологичен анализатор HY-3400

Техническа спецификация

- 20 параметъра + 3 хистограми

- 3 Diff разделяне на WBC

- 2 типа броене: Пълна кръв и разредена

- Скорост: около 60 проби/час

- Цветен LCD екран с мишка/клавиатура

- Вграден термопринтер, по избор – външен принтер

- Външен AC адаптер, изключващ електронен шум и повишаваш точността

- Съхранение до 35000 резултата (включително хистограмите)

- Многоезичен софтуер по заявка