Автоматичен хематологичен анализатор HY-3200

Техническа спецификация

- Лесна работа

- Предпазване от пренасяне чрез автоматично почистване на сондата

- Работа с два вида проби: Пълна и разредена кръв

- Автоматична самодиагностика и аларма

- Вътрешна Clog система за наблюдение в реално време

- Автоматичен 24 часов standby

- Различни типове отчет

- Реактив без цианид