Автоматичен 3 Диф хематологичен анализатор HA–22

Техническа спецификация

- Лесна работа с един бутон

- Аспирационната игла се почиства автоматично

- Подходяща калибрационна програма може да пресметне капилярната и венозната кръв съответно и да запази резултатите автоматично

- Вградена система за мониторинг в реално време

- Автоматични функции за поддръжка и готовност за да може анализатора да е готов за работа по всяко време

- Функции предпазване от запушване и аларма

- Автоматичен режим за 24 часова готовност

- Разнообразни отчетни формати

- Реактиви, безопасни за природата