Високоскоростни микроцентрофуги D3024 & D3024R

Високоскоростните микроцентрофуги широко се използват във физическият и химически анализ, биохимията, клетъчната и молекулярна биология, клиничните лаборатории и центровете за даряване на кръв.


Предимства

Всички продукти са с положителни резултат съгласно IEC/EN 61010-1 и MCA тест съгласно IEC/EN61010-2-20, включително тест за устойчивост на експлозии и био-безопасност.

- Тиха и стабилна работа в лабораторията

- Металният корпус с висока якост осигурява сигурност на центрофужният процес

- Дизайн с двойно заключване на вратата за повишена безопасност (D3024 & D3024R)

- Леко спиране при ниска скорост с ефективно разделяне