Ureter Stents, both or one sides open, "hydrophilic coated" + Guidewire

Кат NoАртикулРазмерДължинаСтраница от каталога
SOT/SS-H+GUreter Stents, both or one sides open, "hydrophilic coated" + Guidewire4.7,6,7 Fr26,28cm7
Каталог Инвазивна урология