VSD оклудер

Устройство за затваряне VSD тип с керамично покритие – симетрично, асиметрично, мембранно и разпънато.