Аспирационен катетър

Хидрофилно покрит и устойчив на усукване, дължина 145 см с размери 6f, 7fr.