Водещ управляем интродюсер

Последно поколение управляемо водещо дезиле, което се управлява от дръжката. С него се достига до трудни зони за достъп с лекота и позволява оптимален достъп за всички интервенционални манипулации. Вътрешни диаметри 6.5 fr , 7.0 fr , 8.5 fr.