Зелена автоклавируема вана за оцветяване


Автоклавируема вана за оцветяване - пласмасова - зелена.