Микро епруветка за серум с гел и клот активатор - 0.5 мл

Микро епруветка за серум с гел и клот активатор - 0.5 мл