Острие за аутопсионен нож № 325

Острие за аутопсионен нож № 325