Острие за аутопсионен нож № 170

Острие за аутопсионен нож № 170