Острие за аутопсионен нож № 100

Острие за аутопсионен нож № 100