MINI GHOST PTA дилатационен катетърСПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТИ – NU MED CANADA