Ветеринарен химичен анализатор RT-1904CV

Техническа спецификация

12 заложени настройки за животни, включително 8 предварително зададени (куче, котка, кон, прасе, крава, бик, овца, заек), плюс 4 допълнителни по заявка

34 заложени теста от най-използваните, 20 допълнителни по заявка

Вграден 7 тестов метод, автоматично ориентиране на оператора

6 аналитични метода: Крайноточков, Бихроматичен, Линейна регресия, Мултикалибрация, Двуточков, Кинетичен

Бихроматична оптична система със 7 дължини на вълните

Цветен LCD екран, WinCE съвместима операционна система

Показване на реакционната крива

Качествен контрол

Различни начини за отчет на резултата, включително пълен отчет за пациента

Оператора може да свърже анализатора към компютър чрез RS-232