Полуавтоматичен биохимичен анализатор D500

- Контрол и управление на данните чрез вграден микропроцесор

- Високо автоматизирано ниво с много автоматични функции, като автотрансформация на дължината на вълната, автопринт, автодисплей, т.н.

- Свободно програмиране, Отворена реагентна система

- Динамично изобразяване на кривата на дисплея в реално време, наблюдение за обезсилване на реактива, превишаване на концентрацията

- Автоматичен запис на качествения контрол 31 дни, показване и разпечатване на графиката от качествения контрол и статистическите данни

- Нов тип на запис на данните, постоянна защита на данните от спиране на захранването

- Голям капацитет за запазване на резултатите, данни и графика от качествения контрол