Комбиниран биохимичен анализатор + ELISA апарат BioChem 200+

BioChem 200+ е изцяло автоматизиран комбиниран биохимичен анализатор и ELISA апарат с изцяло отворена система за реактиви.

BioChem 200+ може да провежда ELISA анализите при стайна температура или при 37°C. Апарата е с вграден инкубатор за пробите и температурен контрол на сондата за поддържане на температура от 37°C. По заявка може да бъде добавена и приставка за охлаждане на реактивите при висока околна температура.

Апарата позволява да се задават ELISA анализи на цяла микроплака или част от микроплаката и да се програмира апарата да разрежда, подава реактиви, инкубира, мие, чете и подготвя финалните отчети.