Настолен автоматичен биохимичен анализатор Greiner Diagnostic GmbH GA200

Избор на група, пациент, персонално настройване на профили, приоритет на STAT проба.