Свържете се с нас!


Безплатен телефон за поръчки: 0800 18 102

Работно време:

Понеделник - Петък 08:00 ч. - 17:00 ч.

 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

 

ул. „ Блага Димитрова “ 37

София 1505 кв. Редута

Безплатен телефон за поръчки: 0800 18 102

Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  order@emmonya.com

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mailespassov@emmonya.com

ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  espassov@emmonya.com

 

Отдел " ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ – ПРОИЗВОДСТВО"


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  order@emmonya.com

Отдел " ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ – ЛАБОРАТОРИЯ "


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  order@emmonya.com

Отдел " ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ – КАРДИОЛОГИЯ,  УРОЛОГИЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ"


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  order@emmonya.com

Отдел " ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ – АПАРАТУРА"


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  order@emmonya.com

Отдел "ЛОГИСТИКА"


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  finance@emmonya.com

Отдел "СКЛАД/ФАКТУРИРАНЕ"


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  store@emmonya.com

Отдел "ФИНАНСИ"


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  finance@emmonya.com

Отдел "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807

E-mail:  office@emmonya.com

Отдел "ЮРИДИЧЕСКИ ОТДЕЛ"


Тел./Факс: 02 943 4877, 02 943 4855, 02 943 4807
E-mail:  
office@emmonya.com


 

Address:

str. "Blaga Dimitrova" 37, 1505 Sofia, Bulgaria