Емония Фарматех България ЕООД е независима експортно ориентирана производствено-търговска компания, създадена през 1991 г. Оттогава тя непрекъснато увеличава своето присъствие на националния и международен медицински и лабораторен пазар.

При правилно прецизиране и анализ на ситуацията на услугите в здравеопазването, ние се концентрирахме във внос и разпространение на консумативи за инвазивните дисциплини като кардиология, урология и гастроентерология.

Производството ни е насочено към лабораторните специалисти в клинична патология, цитология, клинична лаборатория, микробиология и химичните лаборатории.

Микроскопските оцветявания, които произвеждаме, са насочени главно към европейския, африканския и азиатския пазар, както и към пазарите в Близкия изток, като нашите участия в световните търговски изложения ни утвърждават като водеща компания в този бранш.

Като друга част от нашата политика за разширяване, ние започнахме производство на медицинско и лабораторно оборудване през 2014 г.